Disclaimer

    In deze disclaimer wordt verstaan onder:
        de eigenaar: de eigenaar van de website;
        gebruik(en): alle denkbare handelingen;
        u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
        de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt.
Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan mij te worden verzocht.

De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.
De inhoud van deze website is puur informatief en is gebaseerd op de mening van de eigenaar. 

De informatie op deze website is niet bedoeld ter vervanging van een (medisch) advies van een gekwalificeerde arts of andere professional. 

Wij moedigen u aan om uw eigen gezondheidszorgbeslissingen te maken op basis van uw eigen onderzoek en in partnerschap met een gekwalificeerde professional.