Nieuwsbrief 05

13-11-2014
De vrouw / man relatie – Lever- en galblaas reiniging (vervolg) – Ron Fonteine over voeding – Avocado-choco toetje met gojibes

De vrouw/man relatie
Wat weten we nog van het oudste verhaal? Over hoe god de aarde schiep, over Adam en Eva. Zij mochten in de tuin van Eden werken en er vrijelijk uit eten. Beide waren ze naakt, wat zo veel betekende als ze waren niet bekend met goed en kwaad en er was gelijkheid en vrede tussen hen.
God verbood hen de appel te eten die groeide aan de boom van kennis van goed en kwaad. Maar het was de slang die Eva verleidde om er toch van te eten en Eva verleidde Adam evenzo. God zag en veroordeelde het. Vervolgens gaf Eva de schuld aan de slang. De slang en Eva werden vervloekt en samen met Adam uit het hof van Eden verbannen. Er was op dat moment vijandschap geboren tussen de slang en de mens maar ook tussen de mensen onderling. De zonde was geboren!

Wat zegt dit eerste verhaal over God? Eigenlijk niets, tenzij de Bijbel geschreven is in een door mannen gedomineerde tijd. En daar heeft het alle schijn van. Kijk maar eens wat er met de rechten van de vrouw is gebeurd in de afgelopen paar duizend jaar.
Het zegt ook iets over de mens. De mens kreeg bewustzijn en een kenmerk van bewustzijn is keuzes maken. Eva nam de keuze om de slang als schuldige aan te wijzen en dit werd door God erkent. God achtte hen overigens beiden schuldig, maar Adam werd eigenlijk in de slachtofferrol gedrukt. Met als mogelijk gevolg, een slechte vrouw en een minder slechte man. Dit gaf de man de kans om de dominante rol naar zich toe te trekken.
Er was echter nóg een boom: de levensboom. Hierover wordt in Genesis 1 weinig gezegd. Deze boom had wel degelijk een belangrijke functie die (naar mijn idee, helaas) nooit werd ingevuld. Wat zou er gebeurd zijn als Adam en Eva hiervan gegeten hadden?  Ik heb sterk de indruk dat we dan in een wereld zouden leven van vrede, gelijkheid en liefde. God heeft nooit gezegd dat van deze boom niet gegeten mag worden maar wel van de boom van kennis van goed en kwaad. Waarom heeft God de boom van kennis van goed en kwaad wel genoemd en niet gesproken over de levensboom? Was dit om verleiding uit te lokken en zwakheid van de “bewuste” mens aan te tonen?
Doordat de man, Adam in dit geval, in de slachtofferrol werd gedrukt is het de vraag wie de Bijbel heeft ge(her)schreven. Het gaf de man de kans om te heersen en te onderdrukken. Vanaf den beginne is er tweestrijd geweest tussen de man en vrouw. Dit kan toch niet de bedoeling zijn geweest van God?
Wanneer we kijken naar de tijd waarin de Bijbel werd geschreven was er al sprake van een mannelijke dominantie. Het is onbekend wanneer die mannelijke dominantie is ontstaan. Mijn indruk is, na heel veel te hebben gelezen, dat dit ontstaan is tussen 20000 v Chr. en 25000 v Chr. Daarvoor werd er, naar mijn idee, geleefd in volledige harmonie, liefde en respect tussen alle levende wezens inclusief de mens.

Lang geleden, in de prehistorie (40.000-4.000 v. Chr.), leefden mensen in verbondenheid samen, ieder had zijn plaats in de groep, ieder had zijn werkzaamheden. Men leefde met aarde en kosmos en alle levende wezens in grote saamhorigheid.
Het was de tijd van de jagers-verzamelaars. De mannen gingen met elkaar op jacht. De vrouwen verzamelden 75% van het voedsel. Zij hadden kennis van geneeskracht of giftigheid van gewassen; zij waren de genezers, de sjamanen van de stam en onderhielden het contact met de voorouders.
De schepping en het leven werd, vanwege het vrouwelijk vermogen tot voortplanting, als vrouwelijk ervaren en in de vorm van godinnen, de berg, het meer en de boom vereerd.
Dat was in de tijd van de matriarchaten of moederculturen: egalitaire samenlevingen, gebaseerd op consensus, waarin het vrouwelijke centraal stond zonder daarbij de balans met het mannelijke te verstoren.
Bron: Academie Pansophia

Verschillen tussen de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad (bron: herschepping.nl)

 


Is uit bovenstaand verhaal een lering te trekken? Ik mag hopen van wel; Heb je medemens lief, oordeel niet, blijf vooral bij jezelf en ga op onderzoek.
We leven in een wereld waarin wantrouwen hoogtij viert. Veel zaken die in het nieuws komen zijn niet zoals ze ons worden voorgeschoteld. Waarom wordt Poetin afgeschilderd als een gevaarlijke gek? Vraag dit aan iemand uit Rusland en die zal Obama als gevaarlijke gek aanwijzen. Het is maar hoe je het bekijkt.

In de Bhagavad Gita staat een mooie vers:  “Begeerte en afkeer die opgewekt worden door de zintuiglijke objecten, ontstaan uit de zinnen; geef er niet aan toe. Zij versperren slechts het pad.” M.a.w. geef niet toe aan dat wat jouw zintuigen jou vertellen want niets hoeft te zijn zoals het lijkt of wordt verteld.
Hoe kunnen we ooit vrede maken als we blijven oordelen en veroordelen zonder op de hoogte te zijn van alle feiten. Als we eerst eens beginnen om de rechten van de vrouw en de man gelijk te laten zijn zoals “in den beginne”, pas dan kan er sprake zijn van een begin van vrede op basis van gelijkheid, liefde en integriteit.

Onderaan deze pagina nog een boekje over “Fair Talk” waarin wordt beschreven hoe we met elkaar om kunnen gaan.

Om het verhaal over de tweestrijd tussen man en vrouw te verduidelijken heeft Annine van der Meer op haar website interessante informatie over de (bijbel) historie.
http://www.anninevandermeer.nl
Oktober 2013 is ze gast geweest bij een radio uitzending Tendens van Omroep Gelderland. Helaas is die uitzending niet meer te beluisteren via Uitzending gemist. Maar ik heb de uitzending destijds opgeslagen op mijn pc. Wilt u die ontvangen laat het mij dan even weten.

Lever- en galblaas reiniging (vervolg)
Zoals ik in mijn vorige nieuwsbrief al heb gemeld zou ik nog laten weten wat de gevolgen van mijn lever en galblaas reiniging zouden zijn.
Inmiddels heb ik drie reinigingen gedaan. Onze jongste zoon heeft er twee gedaan en vrouwlief Jeannet één.
De merkbare gevolgen zijn een verbetering van de stoelgang. Het lijkt alsof de voedselresten beter verteerd het lichaam verlaten. Zoals al eerder gezegd voelen mijn gewrichten soepeler aan.
Tevens lijkt het dat onze gemoedstoestand er positief op vooruit is gegaan.
Bij onze jongste zoon kwamen er bij de eerste reiniging zeer weinig stenen los maar bij de tweede reiniging wel (naar schatting 40 w.o. enkele van plm. 1cm). Het waren er bij hem wel veel minder dan bij mijn eerste reiniging. Bij Jeannet kwamen er ook niet veel stenen los…naar schatting ook plm 40 stuks.
Dat er bij mijn eerste reiniging ruim 100 stenen los kwamen zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat ik in het verleden nogal met chemicaliën heb gewerkt bij het werken aan motoren en auto’s.
Eind augustus j.l. heb ik voor de zekerheid nog een hoge darmreiniging (hydro-colontherapie) laten uitvoeren. Middels electro acupunctuur werd eerst de staat van mijn dikke darm opgemeten en werd mijn bloed doorgemeten. Hieruit bleek dat alles in order was en de darmreiniging niet nodig was. Toch heb ik de reiniging laten uitvoeren om te zien of de metingen juist waren. Die bleken inderdaad juist te zijn. Ik had gelukkig geen aanslag op de darmwanden. Die aanslag is tegenwoordig een van de grote veroorzakers van darmkanker, inmiddels de derde van de meest voorkomende kankersoorten na huid- en borstkanker.
Binnenkort volgt mijn vierde lever- en galblaas reiniging.

Voor eenieder die meer wil weten of de lever en galblaas reiniging ben ik graag bereid er meer over te vertellen. Ga niet zelf experimenteren voordat je kennis hebt genomen van de mogelijk negatieve gevolgen.

Ron Fonteine
Op de website van Ron Fonteine kwam ik een pagina tegen waarin Ron op heldere en krachtige wijze uitlegt hoe we jarenlang worden voorgelogen en waarin hij de voor ons belangrijke voedingsstoffen beschrijft.
http://www.fonteine.com/basisregels.html

Avocado-choco toetje met gojibes
2 Avocado’s
6 Medjoul dadels (pit er uit halen)
Kopje amandelmelk
3 Eetlepels (rauwe) cacaopoeder
1 Theelepel vanillepoeder of vanille schaafsel
Mespuntje Keltisch zeezout
Meng en blend alle ingrediënten en verdeel het over een paar kopjes
Neem wat gojibessen als topping. (andere gedroogde bessen mag ook)